Informatie voor gezinnen

Sommige gezinnen hebben het gevoel vast te lopen in hulpverlening. Er zijn dan vaak al jarenlang zorgen. Gezinnen hebben op dat moment al veel hulp gehad maar de zorgen blijven. Jongeren kunnen het gevoel hebben dat zij weinig aan de hulp hebben gehad en dat zij steeds de schuld krijgen van alle problemen. Ouders voelen zich vaak machteloos. De gedragsproblemen van hun kind veranderen niet. En ook zij hebben het gevoel hier de steeds de schuld van te krijgen.

De vraag blijft: waar kunnen we terecht met onze zorgen en problemen, zonder dat ons alleen verteld wordt wat we verkeerd doen en wat we moeten veranderen?

Voor wie is Relationele Gezinstherapie bedoeld?

Wanneer kinderen ouder worden en steeds meer een eigen mening krijgen, geeft dit voor het gezin vaak nieuwe uitdagingen. Ouders kunnen worstelen met de vraag: wat kan mijn kind zelf en waarbij moet ik ondersteunen? Wat kan mijn kind zelf goed beslissen? En gaat mijn kind verantwoordelijk met beslissingen om? Jongeren willen in deze fase ontdekken wie ze zijn. Ze willen hun eigen weg gaan, terwijl zij het ook nog goed willen hebben met hun ouders. Zij kunnen zich beperkt voelen door hun ouders in hun vrijheid en het idee hebben dat zij niet serieus genomen worden.

In deze fase horen ruzies tussen gezinsleden erbij. Het kan zijn dat deze ruzies te fel of groot worden en dat je er samen niet meer uitkomt. Het samen in gesprek blijven en oplossingen vinden lukt dan niet meer. Soms is er ook zorgelijk gedrag zoals: spijbelen, niet aan afspraken houden of crimineel gedrag.

RGT ondersteunt gezinnen om elkaar meer te gaan begrijpen, beter te snappen hoe iets voor de ander werkt en meer rekening met elkaar te houden. Als je elkaar beter begrijpt en de andere meer rekening met je kan houden, zorgt dat voor minder spanning in huis. Je komt dan ook makkelijker samen tot oplossingen voor de problemen. Kortom: het wordt weer leuker thuis.RGT werkt samen met alle gezinsleden, omdat ieders hulp nodig is om beter met elkaar om te kunnen gaan.

Wat is RGT?

RGT staat voor Relationele Gezinstherapie. Het is een kortdurende, intensieve therapie (zes tot negen maanden) met het hele gezin. Intensief betekent dat er wekelijks gesprekken zijn. Soms zijn de gesprekken vaker, als dat nodig is. Door intensief samen te werken, worden de problemen vaak sneller en beter opgelost. De therapie is bedoeld voor gezinnen met een kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Bij start van de behandeling zijn er vaak hoog oplopende conflicten. Ook kan er sprake zijn van contact met politie, problemen op school en ander risicovol gedrag. Ouders en jongeren hebben soms al negatieve ervaringen met hulpverlening en andere instanties.

De RGT therapeut heeft gesprekken met het hele gezin. In de eerste gesprekken probeert de therapeut het gezin beter te leren kennen en een goede samenwerking op te bouwen. Samen wordt er gekeken naar wat krachten zijn van het gezin. Maar er wordt ook gekeken naar wat moeilijker gaat tussen gezinsleden en wat er nodig is om dit te veranderen. Op basis hiervan wordt een plan op maat gemaakt voor het gezin. Er wordt vervolgens geoefend met echte en duidelijke manieren om dingen samen anders te doen. Voorbeelden zijn: communicatie, problemen oplossen, conflicthantering en opvoedingsvaardigheden voor ouders. Uiteindelijk worden de vaardigheden ook buiten het gezin geoefend zoals op school, met familie of op het werk. Bij de afsluiting van de behandeling wordt gekeken hoe het gezin kan vasthouden wat ze geleerd hebben en wordt samen besloten of er nog vervolg hulp nodig is.


Wat zijn de effecten van RGT?

Wij doen onderzoek naar het effect van RGT, omdat we het belangrijk vinden om te helpen op een manier waarvan we weten dat het werkt. Ook gebruiken wij onderzoek om RGT steeds verder te verbeteren. Een paar effecten die door gezinnen worden genoemd, zijn:

  • Ouders geven aan dat de gedragsproblemen van hun kind volgens hen verminderd zijn. En daardoor voelt het opvoeden ook als minder zwaar.
  • De relatie tussen ouders en hun kind wordt als beter ervaren.
  • Vooral moeders merken dat ze zich vaardiger en gelukkiger voelen (dit komt mogelijk ook omdat meer moeders de vragenlijsten hebben ingevuld).

Een paar kenmerken van RGT

Is RGT iets voor jouw gezin?

Ben je geïnteresseerd? Dan kan je kijken of RGT in jouw regio wordt beschikbaar is. Klik hiervoor op "aanbieders RGT"

Gezinnen over RGT

Wat is RGT? Verteld door gezinnen
Wanneer RGT?