Veelgestelde vragen

Wie moeten er allemaal bij de gesprekken zijn?

De gesprekken zijn met alle gezinsleden die samen in huis wonen. In overleg wordt besloten of jongere broertjes en zusjes onder de 12 ook aanwezig zullen zijn bij de gesprekken. Als ouders niet meer samen wonen, worden beide ouders uitgenodigd voor het gesprek.

Zijn er ook gesprekken alleen met de ouders?

Omdat RGT bedoeld is om beter te leren om te gaan met elkaar als gezin, zijn de gesprekken altijd met ouders/opvoeders en jongeren. We vinden de mening van alle gezinsleden belangrijk en willen er samen uitkomen.

Wat is er anders aan RGT dan aan andere hulpvormen?

RGT heeft gesprekken met ouders en jongeren samen. RGT start intensief; van 1 tot 3 gesprekken per week (meer als dat nodig is). Door het intensief te starten kan sneller gewerkt worden aan verandering die echt past binnen het gezin. Daarom duurt de therapie minder lang. Vaak ongeveer 6 tot 9 maanden.

Een ander belangrijk kenmerk van RGT is de sterke nadruk op kwaliteitscontrole. Zo worden bijeenkomsten opgenomen op video, zodat de therapeut supervisie kan krijgen over het werk. Hierdoor wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd en wordt zo goed mogelijk op de behoeften van individuele gezin afgestemd.

Hoe lang duurt de behandeling en hoe lang zijn de sessies?

Bij de start zijn er meer afspraken dan later in de behandeling. Ongeveer 1 tot 3 gesprekken per week afhankelijk van wat nodig is. Later wordt dit eens per week, in de laatste fase wordt er afgebouwd. Hoe lang een gesprek duurt wordt meestal samen beslist. Soms is dat een half uur en soms een uur.

Voor welke problemen is RGT geschikt?

De gezinnen die RGT krijgen aangeboden, hebben vaak hoog oplopende conflicten met elkaar. Ook kan er sprake zijn van contact met politie, problemen op school en ander risicovol gedrag. Ouders en jongeren hebben soms al negatieve ervaringen met hulpverlening en andere instanties.

Hoe snel is er resultaat merkbaar?

Vaak zal na een aantal weken al verandering worden gemerkt in hoe iedereen in het gezin elkaar begrijpt. Daarna wordt geoefend met op andere manieren met elkaar in gesprek te komen. We weten dat de verandering vaak in kleine stappen gaat en niet in een keer lukt. Daarom blijven we oefenen, ook op plekken buiten het gezin.

Aan het einde van de therapie is er aandacht voor het volhouden van de nieuwe vaardigheden, ook op momenten dat het weer even lastig wordt.

Wat gebeurt er met de video-opnames?

De gegevens die verzameld worden, zoals de video-opnames, worden gebruikt om de therapie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat een gezin nodig heeft. Ook worden de gegevens gebruikt om het effect van de behandeling te onderzoeken. Voor dit laatste worden de gegevens altijd anoniem verwerkt. De onderzoekers zijn gebonden aan de Nederlandse privacywetgeving, die geldt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens?

De gegevens die verzameld worden, zoals de ingevulde vragenlijsten, worden gebruikt om de therapie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat een gezin nodig heeft. Ook worden de gegevens gebruikt om het effect van de behandeling te onderzoeken. Voor dit laatste worden de gegevens altijd anoniem verwerkt. De onderzoekers zijn gebonden aan de Nederlandse privacywetgeving, die geldt voor wetenschappelijk onderzoek.