Professionals

  • Relationele Gezinstherapie (RGT) is een door de Erkenningscommissie Justitiële interventies (NJi) erkende gezinsbehandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezin. De behandeling wordt in zowel justitieel als vrijwillig kader gegeven waarbij (ernstige) gedragsproblemen en gezinsproblemen de belangrijkste indicaties zijn. Hierbij kan je denken aan hoog oplopende conflicten thuis en buitenshuis, spijbelen, crimineel  en ander risicovol gedrag. Er kan uithuisplaatsing dreigen en er zijn vaak veel zorgen over de jongere en/of het gezin.

  • RGT is een overzichtelijke en effectieve therapie in situaties waarin er veel zorgen zijn over de jongere en het gezin. Vaak zijn er al eerdere faalervaringen met hulpverlening en instanties en is het gezin moeilijk te bereiken. Daarom is er veel aandacht voor het motiveren van gezinsleden en het vergroten van hoop. En daarom is de behandeling kortdurend en intensief. De therapie richt zich op het positief beïnvloeden van de onderlinge gezinsrelaties. Daarbij is de verwachting dat als deze verbeteren, de gedragsproblemen van de jongere verminderen.

  • Kenmerkend aan Relationele Gezinstherapie is dat er veel wordt geïnvesteerd in het betrekken van het hele gezin en het vergroten van motivatie voor verandering. Dat gebeurt ook als de situatie zeer complex is en er al veel geprobeerd is. RGT therapeuten sluiten aan bij het specifieke gezin. De therapeut gaat met het hele gezin aan de slag vanuit een gezamenlijk verhaal en gezamenlijke doelen. Het op deze manier ordenen van de problemen voorkomt het risico dat er onnodig veel hulpverleners in het gezin actief zijn en dat door de bomen het bos niet meer gezien wordt. Wanneer aanvullende hulp nodig is, is er draagvlak vanuit het gezin en kan deze zeer gericht plaatsvinden.

  • Verandering in complexe situaties vraagt een goede begeleiding en ondersteuning van de therapeut en blijvende aandacht voor kwaliteitsborging. Er wordt aangesloten bij wat het gezin nodig heeft, waarbij de therapeut zowel flexibel als vasthoudend is. De behandeling is outreachend (naar het gezin toe) en vindt dichtbij het gezin plaats. Als het nodig is worden ook andere professionals tijdens het traject ingezet om het gezin te versterken.

  • De opleiding tot Relationele Gezinstherapeut bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals: een tiendaagse opleiding verdeeld over 10 maanden, wekelijkse supervisie zowel individueel en in een groep en daarnaast feedback op video opnames. De therapeut wordt gecertificeerd wanneer voldaan wordt aan alle voorwaarden zoals: het behandelen van voldoende gezinnen en positieve beoordelingen van opnames van de therapeut aan het werk. De combinatie van deze onderdelen maakt dat de therapeut in stappen kan groeien binnen het model van RGT. Zo kan de therapeut toewerken naar een hoge mate van competentie en behandelintegriteit. 

  • Samen met de uitvoerende instellingen wordt RGT blijvend doorontwikkeld. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat de gezinnen nodig hebben en bij de maatschappelijke context. Zo is RGT de afgelopen jaren bijvoorbeeld toegespitst op gezinnen met LVB, trauma en complexe scheiding.

    RGT heeft een uitgebreid systeem van kwaliteitsborging waardoor therapeuten zich blijven ontwikkelen en de kwaliteit landelijk hoog blijft. Daarnaast bundelen deelnemende organisaties hun krachten om onderzoek te doen naar RGT in de praktijk om zo de behandeling steeds te verbeteren.