Hoe werkt het?

RGT is een overzichtelijke en effectieve therapie in situaties waarin er veel zorgen zijn over de jongere en het gezin. Vaak zijn er al eerdere faalervaringen met hulpverlening en instanties en is het gezin moeilijk te bereiken. Daarom is er veel aandacht voor het motiveren van gezinsleden en het vergroten van hoop. En daarom is de behandeling kortdurend en intensief. De therapie richt zich op het positief be├»nvloeden van de onderlinge gezinsrelaties. Daarbij is de verwachting dat als deze verbeteren, de gedragsproblemen van de jongere verminderen.

Kenmerken van de therapie

  • Een kortdurende, intensieve therapie (6 tot 9 maanden) met gemiddeld wekelijkse sessies van een uur.
  • Therapeuten zijn flexibel, outreachend en vasthoudend om het gezin te betrekken en te motiveren, ook bij zeer complexe problematiek
  • Concreet oefenen van vaardigheden met het gezin om eigen kracht te vergroten. Hierdoor kan het gezin ook in de toekomst eigen problemen oplossen.
  • Benutten van kracht om het gezin heen om verandering vast te houden.
Het proces

Verkennen

In de eerst fase van Verkennen legt de therapeut contact met de verwijzer en het gezin om te verkennen of RGT geindiceerd is en hoe hij het beste bij het gezin kan aansluiten. 

Verbinden

In de fase van Verbinden werkt de therapeut aan een werkrelatie met de jongere en diens gezin en wordt het gezin gemotiveerd voor verandering (Verbinden). Hierbij is de therapeut flexibel, outreachend en vasthoudend om contact op te bouwen met alle gezinsleden.

Veranderen

In de derde fase worden concrete vaardigheden geoefend om eigen kracht binnen het gezin te vergroten. Hierbij worden gezinnen geholpen diepgewortelde patronen te doorbreken. Dit wordt gedaan door niet alleen de vaardigheden te oefenen maar ook te werken aan de onderliggende uitdagingen per gezinslid die het toepassen van de vaardigheden in de weg staan. Veel voorkomende vaardigheden zijn: communicatie, probleemoplossen, conflict hantering en opvoedingsvaardigheden voor ouders.

Verbreden

Tot slot worden in de laatste fase de geleerde vaardigheden verbreed en bestendigd. Samen met het gezin worden personen uit het netwerk betrokken om de verandering vast te houden zodat het gezin eigen problemen kan blijven oplossen, ook in de toekomst.

De relatie met de therapeut

Meer weten?

Meer weten over RGT? Neem dan contact op via info@relationele-gezinstherapie.nl.