Kosten van de behandeling

Verandering in complexe situaties vraagt een goede begeleiding en ondersteuning van de therapeut en blijvende aandacht voor kwaliteitsborging. Er wordt aangesloten bij wat het gezin nodig heeft, waarbij de therapeut zowel flexibel als vasthoudend is. De behandeling is outreachend (naar het gezin toe) en vindt dichtbij het gezin plaats. Als het nodig is worden ook andere professionals tijdens het traject ingezet om het gezin te versterken.

De richtlijnen voor de kosten van een RGT behandeling zijn 9.000 euro. Deze prijs is een indicatie van de kosten voor het gehele traject van aanmelding tot afsluiting, inclusief de kosten voor kwaliteitsborging en inzet van andere professionals voor bijvoorbeeld diagnostiek en aanvullende ondersteuning.

Er zijn situaties die zo complex zijn dat ze vragen om extra inzet van professionals en andere systemen rondom het gezin. Te denken valt aan hoge veiligheidsrisico’s, ernstige psychopathologie in het gezin en/of dreigende uithuisplaatsing. De richtlijn voor de kosten van trajecten met deze extra inzet is 10.300 euro.

Meer weten?

Wil je meer weten over de kosten RGT als behandeling? Neem dan contact op via info@relationele-gezinstherapie.nl.