Kwaliteitsborging, doorontwikkeling en onderzoek

Samen met de uitvoerende instellingen wordt RGT blijvend doorontwikkeld. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat de gezinnen nodig hebben en bij de maatschappelijke context. Zo is RGT de afgelopen jaren bijvoorbeeld toegespitst op gezinnen met LVB, trauma en complexe scheiding.

RGT heeft een uitgebreid systeem van kwaliteitsborging waardoor therapeuten zich blijven ontwikkelen en de kwaliteit landelijk hoog blijft. Daarnaast bundelen deelnemende organisaties hun krachten om onderzoek te doen naar RGT in de praktijk om zo de behandeling steeds te verbeteren.

Wat zijn de effecten?

Bij de start en afronding van RGT wordt standaard gevraagd naar het gedrag van de jongere en opvoedingsbelasting bij ouders. Aan het einde van de RGT-behandeling zijn de externaliserende gedragsproblemen van het kind volgens ouders verminderd en wordt het externaliserende gedrag niet meer als problematisch ervaren. Ook de belasting die ouders ervaren rondom de opvoeding is verminderd. Met name moeders voelen zich competenter in de opvoeding, ze hebben een betere relatie met hun kind en ze voelen zich gelukkiger met zichzelf en haar levensomstandigheden. Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd na de lange termijn effecten van RGT: hoe gaat het met gezinnen 1, 5 en 10 jaar nadat de behandeling is afgesloten? Wij kijken daarbij bijvoorbeeld naar opleiding van de jongere, zijn of haar gedrag, eventuele vervolgbehandeling en of de jongere nog thuis woont.

Therapeuten over de methodiek en kwaliteitsborging

Meer weten?

Meer weten over wat RGT doet rondom kwaliteitsborging, dooronwikkeling en onderzoek? Neem dan contact op via info@relationele-gezinstherapie.nl.