Opleiding tot RGT therapeut

De opleiding tot Relationele Gezinstherapeut bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals: een tiendaagse opleiding verdeeld over 10 maanden, wekelijkse supervisie zowel individueel en in een groep en daarnaast feedback op video opnames. De therapeut wordt gecertificeerd wanneer voldaan wordt aan alle voorwaarden zoals: het behandelen van voldoende gezinnen en positieve beoordelingen van opnames van de therapeut aan het werk. De combinatie van deze onderdelen maakt dat de therapeut in stappen kan groeien binnen het model van RGT. Zo kan de therapeut toewerken naar een hoge mate van competentie en behandelintegriteit. 

Opleidingsblokken

Er zijn vijf opleidingsblokken en een terugkomdag met in totaal 10 dagen opleiding. Deze zijn verspreid over 9 maanden.

Tijdens de trainingsblokken wordt er gewerkt aan het vergroten van de kennis en toepassing van het RGT model. Er wordt concreet geoefend met de verschillende interventies. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de RGT therapeut. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om in gesprek te gaan over de vaardigheden van de therapeuten en wat het werken met het model met hen persoonlijk doet. Op basis hiervan worden persoonlijke ontwikkelplannen met uitdagingen gemaakt tijdens de training. Dit komt tijdens de trainingsblokken en supervisie regelmatig terug.

Reflectie met de database en video opnames van sessies met gezinnen

Een onderdeel van de opleiding is het leren werken met de online database voor kwaliteitsborging. Therapeuten gebruiken deze database om video's in te uploaden en zo te kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Ook kan de supervisor met dit systeem de ontwikkeling van de therapeut en de voortgang van de gezinnen volgen.

Tijdens de opleiding neemt de therapeut behandelsessies op die samen met de opleidingsgroep worden bekeken tijdens de opleidingsdagen. Zo kunnen de deelnemers van elkaar leren en krijgt de therapeut concrete feedback. Daarnaast ontvangt iedere therapeut in opleiding, 2 maal schriftelijke feedback van een opleider van het kenniscentrum op basis van opnames van bijeenkomsten met hun gezinnen.

Supervisie

Vanaf de start van de opleiding krijgen therapeuten wekelijkse supervisie van de instellingssupervisor. De instellingssupervisor houdt zicht op de leerdoelen en ontwikkeling van de therapeut. De instellingssupervisor houdt ook in de gaten of de therapeut voldoende gezinnen krijgt toegewezen en ondersteunt de therapeut wanneer dit ingewikkeld blijkt. Ook controleert de supervisor of de sessieformulieren in de database voldoende worden bijgehouden.

Daarnaast vindt er externe supervisie plaats, verzorgd door een opleider van het Kenniscentrum Relationele Gezinstherapie. De hoeveelheid externe supervisie hangt af van de grote van de opleidingsgroep. Ook in de externe supervisie brengen therapeuten video opnames van behandelsessies in waar ze vervolgens feedback op krijgen van de groep.

Certificeringscriteria

Therapeuten certificeren wanneer zij voldoende aan de volgende voorwaarden:

  •  Volgen van 10 opleidingsdagen.

  •  Volgen van externe supervisie.

  •  Ontvangen van twee maal schriftelijke feedback op basis van video opnames.

  • Voldoende modeltrouw en competente uitvoering op basis van twee certificeringsopname.

  • Behandelen van een voldoende aantal gezinnen tijdens het opleidingstraject (3 gezinnen bij start opleiding, toewerkend naar een caseload van 8 gezinnen binnen het eerste half jaar, bij afsluiting certificeringstraject met ten minste 5 gezinnen geheel traject doorlopen).

  • Volgen van wekelijkse supervisie.

  • Reflecteren in de database door het invullen van sessieformulieren na iedere therapiesessie.

Therapeuten hebben na het afronden van het laatste opleidingsblok een jaar de tijd om twee opnames in te leveren ter beoordeling. Aan de hand van deze twee opnames van sessies met gezinnen en de reflectie in de database wordt beoordeeld of de therapeut voldoende modeltrouw RGT uitvoert. De therapeut ontvangt naast de uitslag van deze twee opnames ook uitgebreide schriftelijke feedback. Een half jaar na het laatste blok wordt er een telefonische evaluatiegesprek gepland om de voortgang van certificering te bespreken.

Licentieverlenging

De licentie is voor een kalenderjaar geldig. Jaarlijkse onderneemt de therapeut een aantal activiteiten op de kwaliteit van uitvoering op pijl te houden en zijn licentie te verlengen:

Accreditatie

De opleiding tot RGT therapeut en licentieverlenging zijn geaccrediteerd bij het SKJ.

Therapeuten over RGT

Meer weten?

Meer weten over de opleiding tot RGT therapeut of wat er voor nodig is RGT beschikbaar te maken binnen jouw instelling? Neem dan contact op via info@relationele-gezinstherapie.nl.